Игри

Информация за страница Шипка

Шипка е български град, който се намира в южната част на страната. Разположен е на 12 километра от Казанлък и принадлежи към територията на старозагорска област. Мястото, на което е точно ситуирано това населено място, е подножието на Стара планина. Надморската му височина пък се изчислява на 570 м. Още от времето на късножелязната епоха от землището на днешния град е регистрирано едно селище. На неговата повърхност се откриват предимно фрагменти от монохромна тракийска керамика и амфорна тара. Друго укрепено селище пък се намира в непосредствена близост, като разстоянието е само поливин километър. Селището е разположено на терен, който е сравнително равен точно в подножието на най-дългата за страната ни планина. Стръмно спускащите се склонове на планината съвсем естествено ограничават видомостта в посока север и североизток. Извори и кладенци са водоизточниците, които по всяка вероятност се използват за питейните и битови нужди на тогавашното население. Почвите имат предимно ливаден характер и това ги прави отлични за развиване на земеделие.

   Според известния изследовател Иван Христов прочутият проход край Шипка се използва още от времето на Великата римска империя. За съжаление обаче липсват данни по отношение на това дали в късножелязната епоха по трасето в частта към Стара планина има открити предмети. Огромен е броят на могилните насипи, които са регистрирани на територията на региона и водят началото си от разнообразни епохи. По-голямата част от тях по своята същност представляват надгробни могили, а в някои от тях има открити монументални съоражения. Гробницата от могила Грифоните се намира в югозападна посока от града, като тя е една от най-известните за областта. Разполага с обърната на югоизток фасада, както и с презицно изработена във формата на правоъгълник. За нейната направа се използват масивни каменни блокове, които са свързани помежду си със залети с олово железни скоби. Що се отнася за входа към първата камера, той е снабден с двукрила отваряща се във външна посока врата от камък. След като се затворят, крилата биват подпирани в долната си част с големи каменни блокове. Входът и фасадата пък са скрити от голяма по размери каменна стена според направените там проучвания.

    Първата камера е сравнително малка и разполага с двускатно покритие. Отчасти тя е запълнена от насип, върху който има разхвърляни кости на кон в относително добро състояние. Предполага се, че животното е положено на подовата настилка там след погребение или пък е пренесено в жертва на някое божество. Второто помещение пък е под формата на кръг, а подът му е покрит от три концентрични пояса от дебели каменни плочи в размер на 35 см. Плочите от своя страна са подредени около централна плоча, която в средата има видима вдлъбнатина. Представителното погребално ложе е поставено непосредствено срещу входа на зданието. Според данните на изследователите това помещение е затворено още по време на древността. Във фугите на някои от разместените по пода плочи и под леглото има открити апликации от злато и части от венец. Сред другите открити вещи  са позлатени топчета от глина и керамични предмети. Така Шипка е била обитавана от хора още от най-древни времена.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker